IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Kompetencijų ugdymas:

SOCIALINĖ

SVEIKATOS

PAŽINIMO

MENINĖ

KOMUNIKAVIMO

Kompetencijų ugdymas plėtojamas:

 1. Dorinis, vertybinis, kultūrinis ugdymas
 2. Etnokultūrinis, tautinis, pilietinis ugdymas
 3. Sveikos gyvensenos ugdymas
 4. Emocinis intelektas
 5. Intelektualinio ir Meninio kūrybiškumo puoselėjimas
 6. Visagalystės stiprinimas, savarankiškumas, atsakingumas
 7. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai
 8. Gamtamokslinis ugdymas ir ekologija
 9. Lyderystės menas
 10. Organizacinė kultūra
 11. Matematika ir logika
 12. Kalbos
 13. Pasaulio pažinimas

Klasės darbo laikas – 07:00-18:30

DIENOTVARKĖ:

Labas rytas! Individualūs užsiėmimai, socialiniai žaidimai ir ryto pašnekesiai.

Dienos aptarimas: mokomės planuoti savo dienotvarkę, išsikelti tikslus, aptarti lūkesčius.

Pusryčiai „Restorane“! Etiketas prie stalo mums ne naujiena:)

Ačiū tau žemele, ačiū tau saulele,

Už visas gėrybes ant mano stalo. SKANAUS!

Kaip įdomu, kas naujo mūsų Draugystės ratelyje šiandien?

Kiekvienas rytas ypatingas. Pasisveikinimo, pirštukų žaidimai. Savaitės eilėraštis, dainelė. Kalbos ugdymo žaidimai. Emocinio intelekto žaidimai, vertybinis ugdymas: Kimochi, emocijų kortelės, vertybes, situacijų analizė. Matematiniai žaidimai, intelektualinis kūrybiškumas. Kalendorius ir orai. Teminiai žaidimai. Mankšta. Išlaisvinu, skatinu ir išreiškiu savo meninį kūrybiškumą ir kt.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis programa „Draugystė, žaidimas, džiaugsmas“ – remiasi Step by step, H. Gardner ugdymo metodikomis. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa. Daugiau apie ugdymo metodiką rasite čia

Palinkime vienas kitam smagios dienos ir apsikabiname! heart

Žaidimai lauke, gamtinis ugdymas, išvykos.

Antradienis – miško diena.

Pietūs „Restorane“! Oj, kaip gardu skanaut visiems kartu!

Poilsio metas, literatūros skaitymas.

Kas nori, tas miega, kas nori, tas ilsisi.

Šiandienos pasaulio tempas unikalus savo greičiu, todėl popietėmis ugdysime savo gebėjimą atsipalaiduoti, pabūti kartu su savimi, apmastyti potyrius, pailsinti kūną ir protą.

Pailsėjau, atsikėliau, vėl išalkau ir vėl valgau!

Individualiai pasirenkama veikla

Pirmadienis – Anglų kalba (Oxford programa)

Antradienis – Šokiai, muzika su Jūrate

Trečiadienis – Logopedo užsiėmimas

Ketvirtadienis – Kindermuzik (anglų kalba)

Penktadienis – Kulinarija

Vakaro Draugystės ratas: dienos aptarimas, individualių pasiekimų analizė, PIKA, aktyvūs žaidimai, komandiniai ugdomieji žaidimai.

Kiekvieną savaitę tėvai supažindinami su detaliuoju savaitės veiklos planu, informuojama, kaip sekėsi pasiekti savaitės tikslus.

Du kartus per metus vyksta individualūs pokalbiai su Mokinio šeima, kurios metu aptariami ugdytinio pasiekimai ir vaiko ugdymosi raida.