PRIĖMIMAS

REIKALINGI DOKUMENTAI

  • Prašymas;
  • Gimimo liudijimo arba paso kopija;
  • Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
  • 2 nuotraukos;
  • Medicininė pažyma su odontologo žyma (Forma Nr. 027-1a);
  • Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos;
  • Į 1 klasę – priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas;
  • Į 2-4 klases – Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos.

SUSIPAŽINK SU MOKYKLA!

VASAROS STOVYKLOS

SUSIPAŽINK SU MOKYKLA STOVYKLAUDAMAS!

Čia diegiami sveikos fizinės ir emocinės gyvensenos principai, puoselėjama vaikų saviraiška, pasitikėjimas savimi ir savo galiomis, tobulinami socialiniai, bendradarbiavimo, lyderystės įgūdžiai, puoselėjamas emocinis intelektas, skatinamas vaikų domėjimasis veikla gamtoje, ugdoma pagarba jai, vaikams padedama puoselėti intelektualinį ir meninį kūrybiškumą.