Pažangi mokykla

Esame pažangi mokykla, remiamės užsienio švietimo gigantų gerąja praktika;

Stiprus ir profesionalus kolektyvas, siekiantis nuolatinio tobulėjimo.

Užtikriname pozityvią discipliną.

Diegiame interaktyvų, integruotą, šiuolaikišką ugdymą, įkvepiame ir žadiname smalsumą.

Siekiama kiekvieną mokomąją temą, problemą aktualizuoti, t. y. padaryti mokiniui aktualią, reikšmingą, susieti ją su mokinio reikmėmis, praktiniu pritaikymu.

Orientuojamės į stiprų mokinių paruošimą, tiek akademinių žinių, tiek asmenybės plėtotės srityse – kad tvirtai stovėtume ant abiejų kojų.

Mokslo tvirtovėje, kuriama pozityvi, inspiruojanti, magiška aplinka. Tėvai ir pedagogai glaudžiai bendradarbiauja ugdymo procese.

Mokslo tvirtovėje auginame visagalę, mąstančią asmenybę, kuri tiki savimi ir savo galiomis, siekia tobulėti, mąsto kūrybingai, inovatyviai, kritiškai, nepriklausomai, geba bendradarbiauti.

Daugiafunkcinės klasės visapusiškai pritaikytos vaikų poreikiams – jaukios ir įkvepiančios. Visur kuriama mokymąsi stimuliuojanti aplinka.

Ugdymo kokybė

„Čia visi susirenkame mokytis“ – ne konkuruoti ir rungtyniauti tarpusavyje, o kartu siekti savo tikslų.

Mažos klasės, dėmesingi mokytojai užtikrina individualų dėmesį.

Emocinio intelekto ir asmenybės plėtotė.

Mes visi esame genijai, tik dar nežinome, kur konkrečiai. Energiją naudojame ne standartams sukurti, o individualiems gabumams atrasti!

Siekiama kiekvieną mokomąją temą, problemą aktualizuoti, t. y. padaryti mokiniui aktualią, reikšmingą, susieti ją su mokinio reikmėmis, praktiniu pritaikymu.

Puoselėjame ne tik vaiko bendruomeniškumą, socioemocinius ryšius, bet ir ugdome vaikų organizuotumą, atsakingumą, dorovines vertybes.

Laikas po formaliojo ugdymo skiriamas korepetitoriams, talentams, mylimoms veikloms. Mokomės darbus palikti „darbe“ ir laisvalaikį skirti šeimos pokalbiams, veikloms, tradicijoms, skaitiniams su šeima.

Mokslo tvirtovė – burtų ir kėrėjimo mokykla. Kodėl?

 „if you want to see the magic, study the science“

Mes mokomės neSTANDARTIŠKAI, nes esame NEstandartai – integruotai, linksmai, inovatyviai, šiuolaikiškai: akademiniai dalykai yra ne „iškalami“, o suprantami, pasitelkiant loginį mąstymą ir intelektualinį kūrybiškumą, patyriminį ugdymą bei inovacijas.

Pušynas, miškas, didelis kiemas, šiltnamis, daržas, kompostavimo erdvė, lauko žaidimų erdvė, sodas. Mūsų lauko erdvėse vaikai tenkina ne tik fizinio aktyvumo poreikius, bet mokosi ekologijos, ugdosi kasdienius įgūdžius rūpintis daržovėmis bei sodu, plečia savo žinias apie gamtą ir jos procesus.

Fizinė aplinka ir savijauta labai svarbi ugdymosi procesui, kad jo netrigdytų jokie pašaliniai nepatogumų trugdžiai, todėl mokykloje kuriame jaukią, emociškai sveiką ir šiltą aplinką. Mokinių apranga ir avalynė patogi, leidžianti nevaržomai judėti, mokykloje palaikomas konfortiškas mikroklimatas.

Mokyklos bendrosios erdvės maksimaliai išplanuotos, kad skatintų laisvą vaikų bendravimą, komandinius žaidimus, poilsį, interakciją, saviugdą.

SUSISIEKITE SU MUMIS