MOKSLO TVIRTOVĖS misija

auginti ir puoselėti visagales stiprias asmenybes, ateities šviesulius, suteikiant jiems pilnavertę teisę į visapusišką mokslą ir aplinką, tausojančią ir puoselėjančią emocinę ir fizinę sveikatą.

Esame tiems, kurie tiki, kad augina nepaprastas visagales asmenybes, kurioms pilnavertiškai augti būtinas visapusiškas ugdymas: lengvai ir įdomiai įsisavinamas maksimalus žinių bagažas  ir neribota asmenybės ūgtis, suteikianti vaikui įžvalgą, tas žinias išmintingai panaudoti siekiant savo tikslų.

Tikime, kad svarbiausi vaiko pasiekimai yra išreiškiami ne pažymiais ar olimpiadų laimėjimais, o savo asmenybės spindesiu. 

 

Tikime, kad kaip ir viskas pasaulyje Lietuvos švietimo sistemos ugdymo metodai turi nepaliauti semtis inovacijų, tobulėti bei augti kartu su mokiniu, išlaikant branginamas vertybes ir tradicijas.

Tikime, kad mokslas yra ne pareiga, o teisė. Tikime, kad išsilavinimas skirtas žmogui įgyvendinti savo gyvenimo tikslus ir įveikti iššūkius.

Tikime kiekvieno mokinio galiomis auginti savyje lyderystę, individualumą, visapusišką tobulėjimą, maksimalų inovatyvumą ir kūrybiškumą.

 

Tikime, kad esame tiems, kuriems ugdymo kokybė, ugdymo visapusiškumas yra svarbiausias kriterijus renkantis mokymo įstaigą. Tikime, kad kiekvienam žmogui vienodai būtinas ir asmenybės, ir proto augimas.

„if you want to see the magic, study science“


čia visi susirenkame mokytis

ne konkuruoti, ne rungtyniauti, o mokytis tam, kad įgytume būtinų žinių savo norų, svajonių ir tikslų įgyvendinimui.

MOKSLO TVIRTOVĖ

neribota asmenybės ūgtis ir maksimali akademinių žinių plėtotė.

MŪSŲ VERTYBĖS