MOKYTOJAI PROFESIONALAI

Mokytojo profesionalumas, kūrybiškumas, inovatyvumas, prisitaikymas prie šiuolaikinių vaikų poreikių mokymosi procese yra pagrindinis ugdymo kokybės garantas.

Mokytojo tikslas perteikti kiekvienam savo mokiniui reikalingas žinias, jam priimtinais ir suprantamais būdais. Bendravimas su mokytoju nesiskiria nuo bendravimo su partneriu, patarėju, įkvėpėju, yra grįstas apibuse pagarba.

AKADEMINIŲ ŽINIŲ AUKŠTUMOS

„Mokslo tvirtovėje“ ugdymo turinys dėstomas integruotai, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą,  patyriminį ugdymą, siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių troškimą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose. Ugdymo metodika ir mokyklos filosofija remiasi Suomijos ir Norvegijos gerąją patirtimi, ugdymo metodais ir požiūriu į kokybišką vaikų ugdymą, ruošimą dabarčiai ir ateičiai.

ASMENYBĖS VISAGALYSTĖ

„Mokslo tvirtovė“ yra visapusiško ugdymo mokykla, kurioje vienodai svarbios tiek akademinės žinios, tiek asmenybės ūgtis. Neformalusis ugdymas papildo formalųjį ugdymą padėdamas mokiniui plėsti savo pažinimo ribas įvairiose srityse. Tai galimybė atsiskleisti vaiko individualiems interesams, gebėjimams ir plėsti akiratį. Vaikai, dalyvaudami neformaliose ugdymo veiklose stiprina emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselėja savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius.

DUOTI ŠAKNIS IR TADA SUTEIKTI SPARNUS

Asmenybinis ugdymasis formuoja vaiko gebėjimą mokytis visą gyvenimą, įgalinti save siekti savarankiško tobulėjimo, ieškoti naujų interesų, dominančių sričių. Kiekvieną dieną vaikai skatinami skirti laiko saviugdai, apmąstyti ir išsikelti savo siekius, analizuoti rezultatus bei nusimatyti naujus tikslus, ką jie nori sužinoti, ko dar nežino, samprotauti, kaip naujos žinios įtakos jų būtį. Mokykloje didelį dėmesį skiriame Etnokultūrai, Tautiškumui, Pilietiškumui, Vertybiniam ir Doroviniam ugdymui. Auginame darbštų, savarankišką, atsakingą, mandagų ir išsilavinusį lietuvaitį. Ugdome pagarbą sau, savo namams, savo tėvams, seneliams, protėviams.

IKI NAUJŲ STEBUKLINGŲ MOKSLO METŲ LIKO:

JEI TIK GALĖTUME VISKĄ ĮVERTINTI SKAIČIAIS

kv.m. lauko žaidimų!
kv. m. erdvės stebuklams vykti!
Minučių įdėjų!
Sekundžių kupinų mokslo džiaugsmo!

Norite kopti į Mokslo olimpą kartu?

Turite klausimų?

 

RAŠYKITE MUMS

Tinkamiausias laikas dažniausiai yra dabar