MOKYTOJAI PROFESIONALAI

Mokytojo tikslas perteikti kiekvienam savo mokiniui reikalingas žinias, jam priimtinais ir suprantamais būdais.

Bendravimas su mokytoju nesiskiria nuo bendravimo su partneriu, patarėju, įkvėpėju, yra grįstas apibuse pagarba.

AKADEMINIŲ ŽINIŲ AUKŠTUMOS

Mylimukų darželio, Mylimos mokyklos ugdymo turinys dėstomas integruotai, taikant dalykinę integraciją, teminę struktūrą,  patyriminį ugdymą, žaidimą, improvizacijas, inovacijas siekiant sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių troškimą ir pritaikomumą kasdienėse situacijose.

ASMENYBĖS VISAGALYSTĖ

Mylimukų Darželis, Mylima mokykla yra visapusiško ugdymo mokykla, kurioje vienodai svarbios tiek akademinės žinios, tiek asmenybės ūgtis. Ugdomosiose veiklose plėtojama intelektų visuma, o neformalusis ugdymas papildo formalųjį ugdymą padėdamas mokiniui plėsti savo pažinimo ribas įvairiose srityse, stiprinti emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselėti savo bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinius įgūdžius.

DUOTI ŠAKNIS IR TADA SUTEIKTI SPARNUS

Kiekvieną dieną vaikai skatinami skirti laiko saviugdai, apmąstyti ir išsikelti savo siekius, analizuoti rezultatus bei nusimatyti naujus tikslus, ką jie nori sužinoti, ko dar nežino, samprotauti, kaip naujos žinios įtakos jų būtį. Mokykloje didelį dėmesį skiriame Etnokultūrai, Tautiškumui, Pilietiškumui, Vertybiniam ir Doroviniam ugdymui. Auginame darbštų, savarankišką, atsakingą, mandagų ir išsilavinusį lietuvaitį. Ugdome pagarbą sau, savo namams, savo tėvams, seneliams, protėviams.

IKI KALĖDŲ LIKO:

JEI TIK GALĖTUME VISKĄ ĮVERTINTI SKAIČIAIS

kv.m. lauko žaidimų!
kv. m. erdvės stebuklams vykti!
Minučių įdėjų!
Sekundžių kupinų mokslo džiaugsmo!

Norite kopti į Mokslo olimpą kartu?

Turite klausimų?

 

RAŠYKITE MUMS

Tinkamiausias laikas dažniausiai yra dabar